ASLAN: “ESNAFIN KREDİ ENGELİ KALKTI”


Tarsus Yeni Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Bektaş Aslan, esnaf ve sanatkarın "faiz destekli" kredi kullanımlarındaki engelin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu kararla birlikte kaldırıldığını söyledi. Kendilerinin başvuruları ve Bölge Birliklerinin girişimlerinin olumlu sonuç verdiğini belirten Aslan, yeni düzenleme ile piyasada canlılığın olacağına inandığını kaydetti.
Yönetim kurulu arkadaşlarının da hazır bulunduğu toplantıda konuya ilişkin olarak kamuoyunu bilgilendiren Başkan Bektaş Aslan, "2016 ve 2017 yıllarında uygulamaya konulan KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredilerinden yararlanan esnaf ve sanatkarlarımız için, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla kullanılan 'Faiz Destekli' kredi kullanımlarındaki engel, Bakanlar Kurulu'nun 2017/10084 sayılı, 05.05.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kararıyla kaldırılmıştır" dedi.
  Genelgenin içeriğiyle ilgili olarak aydınlatıcı bilgi veren Başkan Bektaş Aslan, "05.05.2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10084 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine bağlı bölge birliklerine bağlı olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkarlara kredi kullandırılmasına dair 27.12.2016 tarihli ve 2016/9666 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 5’inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 'Başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkarlara bu karar kapsamında aynı işletme için aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılmaz. Kredi kullanacak esnaf ve sanatkarlardan, son 5 yıl içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan aynı konuda faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanamadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde bu karar kapsamındaki faiz desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınır. 2016 yılında uygulamaya konulan KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü ile 2017 yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar bu fıkra hükmünden istisnadır" ifadelerini kullandı.
 Buna göre, son 5 yıl içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan aynı işletme ve aynı konuda faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar, 2016 ve 2017 yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü kapsamında kullandırılan krediler hariç tutulacaktır” diye konuştu.
Tarsus Teni Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi olarak şartları uyan esnaflara kredilerini zamanında verdiklerinin altını çizen Başkan Aslan, 2017 yılında ilk 5.5 aylık dönemde esnaflara 10 milyon 72 bin TL kredi kullandırdıklarını, plasman miktarlarının ise 39 milyon 250 bine çıktığını ifade etti.

Başkan Aslan, yönetim, denetim ve personelle birlikte uyum içinde çalıştıklarını dile getirerek, “Bu da hizmet kalitemizin artmasını sağlıyor. Bu noktada tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.