TARSUS KENT KONSEYİ “KADIN ÇALIŞTAYI” YAPILDI.


TARSUS KENT KONSEYİ “KADIN ÇALIŞTAYI” YAPILDI.
Tarsus Kent Konseyinde 10 Eylül 2019 Salı  günü kentimizde ve ülkemizde kadın
sorunları ve çözüm yollarının ele alındığı  çalıştaya, kamu, yerel yönetim ve sivil toplumun temsilcileri katılarak katkı verdiler.
Moderatörlüğünü; Tarsus Kent Konseyi  Başkanı Dr.Ali Cerrahoğlu, Genel Sekreteri Reşit Tok ve yürütme kurulu üyesi Bilgehan Güçtimur’un yaptıkları çalıştaya; Belediye başkan yardımcıları Av.Ünzile Kuru ve Dr. Füsun Kaleli, İşkur Müdürü Kürşat Dal, Kadın Kooperatifi kurucusu Av. Derya Özinç Bozdoğan, Altaylılar Mahalle Muhtarı Perihan Özcan, Yeşilyurt
Mahalle Muhtarı Muhammet Kaçar, 2018-2019 Kadın Meclisi Başkanı  Figen Aktan, Tarsus
Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Emine Atalay, İlçe Tarım
Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Özlem Sönmez, İlçe Emniyet Müdürlüğü Tarsus
Toplum Merkezli Büro Amirliğinde görevli Dilek Coşkun Bulak, Kent Konseyi genel kurul ile
yürütme kurulu üyeleri ve kentimizde kadın sorunlarıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
       Çalıştayda 17 farklı konuşmacı kadın sorunlarıyla ilgili farklı konularda aşağıda konuşma
sırasıyla özetleri yer alan konuşmalar yaptılar. Toplantının forum bölümünde tüm katılımcılar
görüşlerini belirttiler.
1. PERİHAN ÖZCAN (Altaylılar Mahallesi Muhtarı):  Mahallemizdeki üretici kadınları
tüketicilerle buluşturduğumuz “Açık Pazar” uygulamamızla kadınlarımızı destekliyoruz.
Kadınlarımıza salsa dersleri verdik. Mahalle pazar yerini aynı zamanda aktivite alanı olarak da
kullanmak istiyoruz. Mahallemizdeki parkta dikiş atölyesi ve Kuran Kursu ile halen içinde her
türlü malzemesiyle kapalı olan “Pasta atölyesi” var. Pasta Atölyesini açmak ve aktif hale
getirmek istiyoruz. Ayrıca mahallemize bir “Nöbetçi Kreş” ve spor tesisi yapılmasını, 15 günde
bir de psikolog gelmesini istiyoruz dedi. 
2. FİGEN AKTAN (2018-2019 dönemi Kadın Meclisi Başkanı):  En önemli sorun kadınların
istihdamı ve turizm konusu. Kadınlar turizm konusuna aktif olarak katılmalılar. Örneğin
kadınların çalışacağı bir konak projemiz var. Bu konakta sadece kadınlar çalışmalı, gelen
turistler burada Tarsus yemekleri yemeli. Hem kadınlara iş imkanı yaratılmış olur hem de
Tarsus turizmine katkıda bulunurlar. “Tarsus Bezi” yeniden üretilmeli. Türk Kadınlar Birliği
olarak da kadınlarımız için ahşap boyama kursları gibi çeşitli kurslar açtıklarını belirtti. 
3. KÜRŞAT DAL (Tarsus İŞKUR Müdürü): İstihdam en önemli sorunumuz. Buna rağmen son
zamanlarda kadın işgücü %25’lerden %35’lere yükseldi. Tekstil ve konfeksiyon alanında
açılan kurslara katılanların çoğunluğu kadınlar. İŞKUR olarak işe yerleştirilenlerin ¼’ini
kadınlar oluşturuyor. Örneğin pompacı olarak yetiştirdiğimiz kadınlar akaryakıt istasyonlarında
çalışıyorlar. Açılan girişimcilik eğitimlerine katılanların %52’si kadın. İstihdam kurslarına
katılanların %80’i kadın. Hangi teşvik olursa olsun erkeklerin belli bir yaşın altında olması
istenirken kdınlarda bu konuda bir sınır yok.  İŞKUR olarak kadınların istihdamına yönelik
yapılacak tüm çalışmalara katkı vermeye hazırız dedi. 
4. EMİNE ATALAY (Tarsus Üniversitesi öğretim üyesi): Tarsus’ta ciddi bir kapasite var. Tarsus
Üniversitesi kadınlar için büyük bir avantaj. Üniversitelerin bulundukları kente katkısı çok
büyük. Üniversitemize İşkur’dan gelen çalışanlardan çok memnunuz, devamlı olmasını
diliyoruz. Tarsus Üniversitesi yapılanmasını ve gelişimini büyük bir hızla tamamlıyor. Kente
büyük katkısı olacak. 5 yıl sonra Tarsus’u tanıyamayacaksınız. Tarsus’ta yemek yenecek yer
sıkıntısı var. Kentte akşamları hayat duruyor, canlanmalı. Girişimciler üniversite çevresinde
lokanta, kafe gibi yerler açabilirler. Ayrıca yurt çevreleri de geliştirilmeli ve yeni yurtlar
açılmalı. Akademisyen annelerin, hemşirelerin ve diğer çalışan kadınların kariyer sorunları var.
Bunlara yönelik çalışmalar yapılmalı.
5. DİLEK ÇOŞKUN BULAK(Tarsus Toplum Destekli Büro Amirliği): Şiddeti önleme konusunda
ŞÖNİM vb hukuki prosedürlerden ve KADES - Kadına Destek Programımız var. Polise
başvurarak koruma tedbiri alınan kadın sayısı yıllara göre azalıyor. 2015 (495), 2016 (444),
2019 (79). Tabii bu rakamlara hakim kararıyla koruma alanlar dahil değil. Şiddete uğrayan
kadınlar 155’i aradıklarında hemen müdahale ediliyor. Bu alanda yapılacak olan bütün
çalışmalara katkı vermeye hazırız.
6. MELEK SEZER ANITOĞLU (TAFAD): Kadınlar aslında her şeyin farkında ama asıl erkeklerin
eğitilmesi gerekir. Bunun için önerim, erkeklerin fazla zaman geçirdikleri  lokaller, kahveler
vb. Yerlere belli aralıklarla psikologların ve sivil polislerin gidip eğitim vermesi. 
7. SAKİNE SİNDAR (Kurulma aşamasındaki Kooperatifin Y.K.Üyesi): Şiddete uğrayan
kadınların sığınma evine kapanıp adeta cezalı gibi tecrit olmaları haksızlık. Onun yerine asıl
şiddetin uygulayıcısı olan erkekler bir yere kapatılmalı. Kadınlar için Mor Çatı kuracağımıza
erkekleri kapatacağımız ve eğiteceğimiz yerler olmalı.
8. AV.ÜNZİLE KURU (Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı, hukukçu): En önemlisi “BEN” değil
“BİZ” olmalıyız. Ancak o şekilde başarılı olabiliriz. Maalesef bir türlü “BİZ” olamıyoruz. Tarsus
Belediyesi olarak kadın haklarına, kadın sorunlarına ve çözümüne, kadın istihdamına çok
önem veriyoruz. Bu konuda başlatılmış olan çok sayıda çalışma var. Kent Konseyinin
düzenlediği bu çalıştay çok önemli. Bundan sonra da hep birlikte çalışmaya devam edelim.
Kadınlarla ilgili önemli günleri hep beraber organize edelim. Tarsus Belediyesi olarak Meslek
Edindirme Merkezi ve kadın istihdamı, üreme sağlığı vb. konularda eğitimlerin olacağı Kadın
Destek Merkezi açacağız.
9. MELEK AKAYOL (Engelli): Önemli bir fiziksel engeli olan bir anne olarak Melek Akayol
engelli kadınların sosyal yaşamda karşılaştıkları güçlükleri anlattı. Kadınların kendilerine
güvenmelerini güçlü olmalarını ve çok çalışmalarını söyledi. 
10. ZEYNEP ŞİMŞEK (Engelli): Tek koluyla iğne oyası üreterek yaşamını sürdüren Zeynep
Şimşek küçük bir üretici olarak karşılaştığı güçlükleri anlattı.
11. AV.DERYA ÖZİNÇ BOZDOĞAN (Kadın Kooperatifi kurucusu, hukukçu): Küçük üretici olan
kadınlar ürettiklerini sergilemekte ve satmakta çok güçlük çekiyorlar. Bir araya gelerek,
güçbirliği yaparak kuracakları kooperatif yoluyla ürünlerini en iyi şekilde değerlendirme fırsatı
bulacaklar. Çalışmalarda süreklilik çok önemli. Kurmakta olduğumuz kadın kooperatifiyle
kadınların ürettiği ürünlerin en iyi şekilde değerlendirilmesi konusunda çalışarak katkı vermeyi
planlıyoruz. Ataerkil bir toplumda yaşadığımızı, cinsiyet ayrımının daha anne karnında
başladığını belirtti. Kadını her açıdan(dini, sosyal, kültürel vb.) analiz etmek gerekiyor. Kadın
kendi kimliğini ortaya koyamıyor. Kadın kendine yüklenen rolleri yıkmaya başlayınca
cinayetler ve şiddet artıyor. Kadının problemini çözmesi için önce kendini bilinçlendirmesi
gerekiyor. Kadın sorunları konusunda çalışmalar yapıyoruz ve sizlerin desteğini bekliyoruz
dedi.   
12. ÖZLEM SÖNMEZ (Tarsus İlçe Tarım Müdürlüğü - Ziraat Mühendisi): İlçe Tarım Müdürlüğü
olarak kadınların eğitimi konusunda birçok projeler yürütüyoruz. Tarsus’un bütün köylerinde,
mahallelerinde çalışıyoruz, sürekli sahadayız. Tarımla ilgili çalışmalar dışında da özellikle kırsal
bölgelerde kadınların sorunlarıyla bireysel olarak da ilgileniyoruz. Kadınlarımıza tarımsal ve

hayvansal alanda eğitimin yanında okumaya da teşvik ediyoruz. Işkur ile birlikte girişimcilik
projelerimiz oluyor. Kurum olarak kadınla ilgili çalışmalara her zaman destek vermeye hazırız.
13. DR.FÜSUN KALELİ (Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı): Meslek gereği çok uzun yıllar
kadınların özellikle sağlıkla ilgili sorunlarının çözümlerine yönelik çalışmalar yürüttük. Tarsus
Belediyesi olarak kadın sağlığına çok önem veriyoruz ve bu konuda birçok projeye başladık.
Ayrıca kadınların ruhsal durumları konusuna da önem veriyoruz ve bu konuda Belediye
bünyesinde çalışmalarımız olacak. Özellikle üreme sağlığı başta olmak üzere tüm konularda
hep birlikte çalışmaya hazırız.
14. BİLGEHAN GÜÇTİMUR (Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Köy Öğretmeni): Özellikle
kırsal kesimde kız çocukları eğitimden uzak kalıyor. Erken yaşta okuldan alınıyor. Kadınların
ulaşım sorunları var. Yeni uygulamada köylerin mahalle olmasıyla belediye otobüsleri
seferlere başladı ancak sıklığının arttırılması lazım. Kooperatif konusu çok önemli, bu konuda
hepimiz güçlerimizi birleştirmeliyiz. Ayrıca köylerde yaşayan kadınların dertlerinin
dinlenmesine ve sosyalleşmeye ihtiyaçları var. 
15. SERPİL DEMİR (Kadın İşletmeci, gönüllü rehber): Turizm konusu çok önemli. Tarsus’u
gezmek isteyen çok sayıda kişi var ancak yeterli rehber yok. Rehber sayısı arttırılmalı. 
(NOT: Bu konuda Belediye Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru ve Kent Konseyi Başkanı Ali
Cerrahoğlu Tarsus’ta mihmandar yetiştirilmesi ile ilgili bir proje üzerinde çalıştıklarını ve Kent
Konseyi ve Belediye olarak birlikte en kısa zamanda başlayacaklarını belirttiler)
16. SALİH YEDİCAN (Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi): Belediyelerin güzel çalışmaları
var; kadınlar köylere götürülerek etkinlikler yapılıyor. Bunun tersi de yapılmalı ve köylerden
kadınlar kente getirilerek etkinlikler yapılmalı.
17. BAHŞENDE DİREN (Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi): Çocuk istismarı konusunda
çalışan bir derneğimiz var. Bu konu çok önemli. Kadına şiddete ve şiddetin her türüne
karşıyız. Günümüzde  boşanmalar çok arttı. Bu durumdan en çok çocuklar zarar görüyor.
Özellikle Aile birliğini korumak konusunda aile bireylerine destek vermek lazım.  
18. BERNA KALAV (Eğitim Sen Temsilcisi, Öğretmen): Yerel yönetim politikaları öncelikle
dezavantajlı gruplara yönelik olmalı; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Daire Başkanlığı kurulmalı,
kadınlara yönelik şiddet birimi, kadın sorunları araştırma birimi ve eşitlik birimleri kurulmalı.
4+4 sistemi okulu bırakan kızların sayısını arttırdı. Kadınların evde ürettikleri ürünleri
pazarlamaları konusu önemli olmakla birlikte kadınların eğitimlerini eşit şekilde sürdürerek
tüm mesleklere erişimleri sağlanmalı. 
19. MERYEM ARPACI(Tarsus Cemevi Temsilcisi): Cemevi sosyal faaliyetlerde de kullanılmalı.
Cemevinin bir bölümünde kreş hizmeti veriyoruz. Ayrıca saz kursu, kadınlara nakış kursu gibi
eğitimler düzenliyoruz.
       Tarsus Kent Konseyi olarak kamu, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya
gelerek yürüttüğü çalışmalara çok önem veriyoruz. Kadın Çalıştayına destek veren tüm
katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Kurulacak olan çalışma gruplarıyla çalışmalarımız devam
edecektir. Kentimizin tüm dinamiklerini Kent Konseyi çalışmalarında aramızda görmekten

mutluluk duyarız.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar