DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜLTECİ NÜFUSU TÜRKİYE’DE

Asya ve Avrupa'nın kesiştiği noktada bulunan ve bu konumu sebebiyle, zamanla göçmenler ve mülteciler için geçiş ülkesine dönüşen ve bugün 3,5 milyondan fazla Suriyeli nüfusu ile dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği Türkiye’de, bu nüfusu ekonomiye kazandıracak proje 3 Haziran Çarşamba günü dijital platformda start alıyor.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez himayelerinde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve ICMPD (Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi) Genel Müdürü  Michael Spindelegger katılımları ile gerçekleşecek olan “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi” dijital açılış toplantısı, 3 Haziran Çarşamba günü  16.30-18.30 saatleri arasında gerçekleşecek.

Zoom (Digital Platform)  ortamında gerçekleşecek olan projenin açılışına https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_F23issBCR6mCSP1qCLd-Lg üzerinden kayıt yaptıran herkes dünyanın her yerinden ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek. 

Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak dinlenebilecek toplantıda: 16.30-.17.00 saatleri ararsında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Büyükelçi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Christian Berger ile Genel Müdür, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Dr. Michael Spindelegger açılış konuşmaları yapacak.

17.00-17.30 saatleri arasında ise  “Dijitalleşen Dünyada Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Politika Çerçevesi ile Mültecilerin Entegrasyonunun Desteklenmesi” konulu giriş paneli gerçekleşecek. 

ICMPD Batı Balkanlar ve Türkiye Bölge Koordinatörü Tamer Kılıç’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde;  Hanze Üniversitesi, Girişimcilik Merkezi ve Pazarlama Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prf. Dr. Alexander Grit, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Taymaz ile Hanze Üniversitesi Öğretim Üyesi Christian Kraker konuşmacı olarak katılacaklar.

17.30-18.15 saatleri arasında gerçekleşecek “Sosyo-ekonomik Entegrasyon için İnovasyon ve Teknoloji Politikaları Çerçevesinde Ev Sahibi Toplulukları ve Mültecileri Desteklemek” konulu 1’nci panelin moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ yapacak. 

Panele; Milletvekili Sare Aydın, İstanbul Bilgi Üniversitesi Teknolojide Girişimcilik ve Inovasyon YL Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr.  Gökçe Dervişoğlu Okandan, Kalkınma Ekonomisti Jason Gagnon ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, Hakan Yurdakul konuşmacı olarak katılacak. Panelde, konuşmacılar katılımcıların sorularını da yanıtlayacalar.

Projenin lansman etkinliği kapsamındaki “Dijital Ekonomi, Girişimcilik ve Göç” konulu 2’nci panel  10 Haziran Çarşamba günü saat 14.00 ile 145.15 arasında, 17 Haziran Çarşamba günü “Coronavirus Pandemi Döneminde Göç ve Girişimcilik” konulu 3’ncü panel, 24 Haziran Çarşamba günü, aynı saatler arasında, “COVID-19 ve ICMPD Türkiye” konulu 4’ncü panel gerçekleşecek. 

1 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00 ve 15.15 arasında ise panellerin değerlendirilmesi yapılacak ve lansman etkinliği panelleri soru cevap bölümü ile sona erecek.

PROJENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
 Avrupa Birliği’nin 26.4 milyon avroluk bütçe ile desteklediği proje, İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri, Hatay’ın dahil olduğu toplam 11 vilayette gerçekleşecek.

ICMPD (Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi) tarafından yürütülecek proje; Türkiye'de geçici koruma altında olan Suriyeli mültecilerin istihdam imkanlarını arttırıp yaşam koşullarını iyileştirmek suretiyle onların sosyo-ekonomik katılımına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje;  geçici koruma altında olan Suriyeli mülteciler ve yerel toplum içindeki potansiyel girişimcilere ileri seviyelerde beceriler kazandırmayı, onlar için iş bağlantıları geliştirmeyi, sosyo-ekonomik ahengin tesisini ulusal, bölgesel ve yerel aktörlerinde de katılımıyla hedefliyor.

Somut sonuçlara odaklı, kapsamlı ve yenilikçi olan bu proje;  48 ay boyunca İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri, Hatay’ın dahil olduğu toplam 11 vilayette gerçekleşecek. 

Projenin odak noktasını ise “Geçici koruma altında olan Suriyeli mültecilerin girişimcilik ekosistemine dahil olmasını sağlayarak, yerel toplumun sahip olduğu potansiyeli daha da arttırması” oluşturuyor.
 
PROJENİN ÖNEMİ
Asya ve Avrupa'nın kesiştiği noktada bulunan Türkiye konumu sebebiyle, zamanla göçmenler ve mülteciler için geçiş ülkesine dönüştü. Bu değişimi görünür kılan ise 2011’de başlayan Suriye’deki iç savaş oldu.
 
Bugün Türkiye, üç buçuk milyondan fazla Suriyeli ile dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Göçmen sayısındaki bu keskin artışın Türkiye’ye sosyal, iktisadi ve siyasi etkilerinin olması kaçınılmaz hale geliyor.
 
Türkiye'nin geliştirdiği göç yönetim sistemi politikaları ve artan kurumsal müdahale kapasiteleri sayesinde Suriyeli mültecilerin ev sahibi toplum ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri bugün nispeten hafifletilmiş olsa da, göçmenlerin sosyo-ekonomik entegrasyonu sorunu canlılığını koruyor. Bu doğrultuda, göçmenlerin ve özellikle geçici koruma altındaki Suriyelilerin ev sahibi topluluklara sosyo-ekonomik uyumunu ele alan, verilere dayalı ve kapsayıcı göç politikaları, Türkiye'nin kalkınma çabalarına katkıda bulunması hedefleniyor.
 
Türkiye Hükümeti ile ICMPD Ortaklığı
 ICMPD, Türkiye'nin konu ile ilgili politika girişimlerini desteklemek amacıyla ülkedeki göç ve mülteci kalıplarını ele almak için teknik yardım sağlıyor. 
Göç Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün kalkınmaya duyarlı ve tutarlı bir göç politikasının geliştirilmesi ve uygulanmasını desteklemeyi amaçlayan  ve bugüne kadar hayata geçirdiği projelerden edinilen tecrübelerden yararlanan ENHANCER projesi, ICMPD'nin politika geliştirme ve uygulama desteğini özellikle girişimcilik, girişimcilik ekosistemi ve politika tasarımına odaklanarak ölçeklendiriyor. 
 

Proje özellikle geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye'deki yerel ev sahibi topluluklara sosyo-ekonomik katılımı için kapsamlı, yenilikçi ve kapsayıcı bir destek sunmayı amaçlıyor. Her iki taraf için girişimciliğin geliştirilmesi ve Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi projenin temel hedefleri arasında yer alıyor.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar