TARSUS KENT KONSEYİ “ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU” TOPLANDI


         
Tarsus Kent Konseyinin faaliyet alanlarından birisi de çevre ile ilgili çalışmalardır. Çağımızda çevre sorunları giderek artış göstermiş ve  insan hayatını her yerde tehdit eder olmuştur.  Çevre sorunları artık yalnızca ülkelerin sorunu değil, dünyada yaşayan tüm insanlığın ortak sorunudur. 
         Tarsus Kent Konseyi çevre sorunlarını yeniden ele almak, kentin öncelikli çevre sorunlarını belirlemek ve çözüm önerileri üreterek ilgili kuruluşlara ve kamuoyuna sunmak amacıyla toplandı.
Güner Baykal Toplantı ve Konferans Salonunda yapılan “Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu” toplantısına kamu, yerel yönetim ve sivil toplumun temsilcileri katılarak katkı verdiler.
         Moderatörlüğünü Tarsus Kent Konseyi Başkanı Dr. Ali Cerrahoğlu ve Genel Sekreteri Reşit Tok’un yaptığı toplantıya;  Kadın Meclisi Başkanı Bilgehan Güçtimur, Tarsus Belediyesi Özel Kalem Müdürü Nihat Çapar, ÇEKSAM Başkanı Av. Semra Kabasakal, Av. Özüm Öz, Tema Başkanı Müslüm Tekin, Tema üyeleri, Temel Gövce ve Zarife Sığınır,  Çevre Mühendisi Ece Güler, Tarsus Kadınlar Derneği Başkanı Gülsevim Kıraç, Tarsus Bisiklet Topluluğu Lideri Gökhan Özberk ve üyeleri Aygün Köle ve Psikolog Mürsel Şeker, Yürütme Kurulu üyemiz Beyhan Gürbüz, Tarsus Halk Derneği adına temsilcimiz Ayşe Kuru, Tarsus Sakatlar Derneği adına temsilcimiz Ayşe Karaca, Kırkkaşık Bedesteninde işletmeci ve turizm gönüllüsü Serpil Demir katıldılar. 
         Toplantının açılış konuşmasını yapan Dr. Ali Cerrahoğlu Kent Konseyinin yapısı ve faaliyetleri hakkında genel bilgiler verdi . Kentin ve dünyada çevre konusunun önemini vurgulayarak Kent Konseyi olarak bu konuda yoğun bir çalışma içerisinde olunacağını belirtti. Açılış konuşmasının ardından Kent Konseyi Genel Sekreteri Reşit Tok sunum yaparak; Çevre Nedir? Çevre İle İlgili Kavramlar, Çevre ve İnsan  Sağlığı, Dünya Çevre Günü, bu yılın teması Biyoçeşitlilik, ve çevre ile ilgili diğer konu başlıkları hakkında bilgi verdi. 
         Sunumun ardından çevre sorunları ile ilgili genel görüşmeye geçildi. Toplantıya katılan “Çevre Çalışma Grubu” üyeleri çevre sorunlarıyla ilgili farklı konularda söz alarak kentimizin çevre ile ilgili sorunlarını dile getirdiler.
     Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar şunlardır:
·        Tarsus’un tarihi ve turistik yerlerini içeren gezi güzergahının temiz ve düzenli olması, eksiklerin tespit edilerek ilgili kurumlara iletilmesi ve takip edilmesi
·        Tarsus tarihi tur rotalarının işaretlenerek kamuoyuyla paylaşılması
·        Bisikletli ulaşımın ve bisiklet turizminin teşvik edilerek temiz çevreye katkıda bulunulması
·        Kaldırımların, sokakların ve yürüyüş yollarının düzenlenmesi
·        Çöp kovalarının yeniden dizayn edilmesi, boyanması ve düzenlenmesi
·        Sokakların ve caddelerin duvarlarının boyanarak ve şekillendirilerek yeni bir görünüm kazandırılması
·        Kanalların ve su kenarlarının temizliğinin sağlanması
·        Şehrin “Karbon ayak izinin” hesaplanması ve bunun için çalışma yapılması
·        Geri dönüşümü destekleyici çalışmalar yapılması
·        Ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarının artırılması
·        Hava kirliliği konusunda gerekli önlemlerin alınması
·        Güneş panellerinden yararlanarak elektrik enerjisi üretmek ve bu konuda tasarruf sağlamak
·        Betonlaşmadan kurtularak yeşil alanların çoğaltılması
·        Su kaynaklarının artırılması için çeşitli çalışmaların yapılması
·        Çevre konusunda uzman konukların katılımıyla belli aralıklarla konferanslar ve bilgilendirme toplantıları yapılması
·        Ağaç ve fidan dikimi çalışmalarının daha ciddi şekilde yapılması, takibi ve asırlık ağaçların korunması
·        Çevre konusunda ana sınıfından başlanılarak çocuklara çevre bilinci kazandırmak üzere eğitimler planlanması ve bununla ilgili çeşitli aktiviteler düzenlemek
·        Çocuklar ve gençlerle ilgili sokaklarda ve parklarda düzenlemeler yapmak tematik etkinliklerle çocukların eğitilmesini sağlamak
·        Parkların eğitim amaçlı da kullanılması ve trafik eğitim parkı yapılması
·        Hayvanat Bahçesine hipoterapi için atların kullanılmasının önerilmesi
·        Okullarda çevre bilincini geliştirmek için bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması
·        Kent estetiğine uygun düzenlemeler yapılması
·        Tarsus’ta büyük ihtiyaç duyulan otopark sorununun çözülmesi için çalışmaların yapılması 
·        Çevre Çalışma Grubu toplantılarının 15 günde bir Salı günleri saat: 16.30 da Kent Konseyi Güner Baykal Toplantı ve Konferans Salonunda yapılması,
·        Güneş Enerjisi uzmanlarıyla sanal ortamda bir toplantı yapılması
·        1 hafta içinde Tarsus tarihi rotasının yürünerek eksiklerin saptanması ve ilgililere iletilmek üzere raporlanması
·        Belediyenin çevre ile ilgili çalışmalarının, bir sonraki toplantıda  ilgili başkan yardımcısı tarafından anlatılarak Kent Konseyi’nin bilgilendirilmesi kararlaştırıldı.    

Yorum Gönderme

0 Yorumlar