TARSUS BELEDİYESİ TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILIYOR


Tarsus Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı 07.07.2020 günü (Bugün) saat 14.00'da
 Meclis Binasında gerçekleşecektir.
  
2020 yılı 5. Birleşimin 1. Oturumu
GÜNDEM   MADDELERİ  :
1- Açılış, yoklama,  saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
2- 21.05.2020 tarih ve 2020/4-1 sayılı Meclis Zabıt Tutanağının oylanması.
3- Daimi Encümen Üyeliği seçimi. (3 Üye G.O)
4- İhtisas Komisyonlarına üye seçimi.
5- Belediye Müdürlüklerinden gelen evrakların görüşülmesi ve karara bağlanması.
6- Komisyondan gelen evrakların görüşülmesi ve karara bağlanması.
7- Tarsus Belediyesi 01.01.2019-31.12.2019 Dönemi Faaliyet Raporunun okunup karara bağlanması.
8-Tarsus Belediyesi 01.01.2019-31.12.2019 Dönemi Denetim Komisyonu Raporunun Meclise sunulması.
9- Tarsus Belediyesi 2019 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi ve  karara bağlanması.
10- Dilek ve Temenniler.
11-Kapanış.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar