BÜYÜKASLAN: 17 AĞUSTOSU UNUTMADIK.. UNUTTURMAYACAĞIZ

İnşaat Mühendisleri Odası Tarsus Temsilciliği adına Namık Kemal Büyükaslan “17 Ağustosu unutmadık..
Unutturmayacağız” dedi.
Ülkemizi  derin şekilde yaralayıp acıya boğan 17 Ağustos  Marmara depreminin 21. yılında  bu
depremle hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. “Yurdumuzun en önemli gerçeklerinden biri depremle birlikte yaşamamız gerektiğidir.  Çünkü ülkemizin hemen hemen tamamı deprem riski altındadır.
Bu riski bertaraf etmek için depreme dayanıklı yapılar yapmamızın yanı sıra deprem konusunda  eğitime  önem  verilmeli  ve bu eğitim çocuklarımızdan başlayarak toplumumuzun tüm kesimlerini kapsamalıdır.     
Deprem öncesi ve sonrası neler  yapılması  gerektiği  konusunda  halkımızı eğitip bilinçlendirmemiz  gerekmektedir. Bu bilinç ne kadar yüksek olursa deprem sırasında kaybımız o kadar az olur.
Depreme hazırlıklı olmanın birinci ve temel koşulu dayanıklı yapılar üretilmesidir. Yapının planlama aşamasından başlayıp bitene kadar her aşamasında mühendislik hizmeti alması şarttır. Bunun için yapılacak tüm yapılar Deprem Yönetmeliği  kriterlerine  uyularak projelendirilmeli ve bu projeler eksiksiz uygulanarak gerekli denetimler yapılmalıdır.
Deprem olayının afete dönüşmemesi için buna mutlaka uyulmalıdır. Şehrimiz deprem  haritasında  daha önce 3. Bölgede gözükmekte  idi, diğer bölgelere nazaran deprem riski daha azdır. 27 Haziran 1998 deki  6.2 şiddetindeki  Adana –Ceyhan depreminde de şehrimizdeki yapılarda kayda değer bir hasar oluşmamıştır. Bölgemizdeki aktif fayların son yüz yıldaki hareketine bakıldığında  6.00’dan büyük deprem üretmediği görülmektedir.
1 Ocak 2019 da yürürlüğe giren “yeni deprem yönetmeliği”ne  göre  bölgemiz riski en düşük bölge sınıfına alınmıştır. Bunun böyle olması bölgemizde sadece deprem  riskini azaltmakta  olup , deprem  olmayacağı anlamına gelmemelidir.  Burada  önemli olan depreme dayanıklı yapılar üretmektir.
İnşaat ruhsatı olmayan, mühendislik hizmeti almamış, deprem yönetmeliğine göre yapılmamış ruhsatsız yapılar depremde ilk hasar görecek yapılardır, böyle durumlarla karşılaşmamak için yasalara uygun yapılar yapılmalıdır.
Netice olarak yukarıda da açıkladığımız gibi Deprem Yönetmeliğine  göre  projelendirilip , yapı denetim kanununa  göre  gerekli  denetimleri  yapılan  yapılarda  deprem  riski
yok  denecek kadar azdır.
 Yapılarımız  deprem yönetmeliğine göre yapılmışsa  depremden korkmaya gerek yoktur….çünkü deprem öldürmez ….denetimsiz yapı  öldürür….denetimli  yapı depreme karşı güvenli yapıdır….
depremlerde bir daha böyle acılar  yaşanmaması  dileklerimizle  saygılar  sunarız”

Yorum Gönderme

0 Yorumlar