TARSUSLU FİLOZOF ARATOS’UN “GÖK OLAYLARI” KİTABI TÜRKÇEYE ÇEVRİLİYOR

Antik Çağ’da yaşamış Tarsuslu şair, matematikçi ve gökbilimci filozof Aratos’un yazdığı Gök Olayaları (Phaenomena) adlı kitabı yayınlanmak üzere İngilizceden Türkçe’ye çevriliyor.
Edinilen bilgiye göre Aratos Felsefe Dergisi Yayın Yönetmeni gazeteci-yazar Uğur Pişmanlık’ın İngiltere’den getirttiği Aratos’un “Gök Olayları” (Phaenomena) kitabının Türkçe çevirisine başlandı.
M.Ö. 315-240 yılları arasında yaşamış Tarsuslu şair, matematikçi ve astronom filozof Aratos’un günümüze kadar ulaşan ve şiirsel bir dille yazdığı Phaenomena (Gök Olayları) adlı eseri dilimize çevrilerek onun yaşadığı topraklarda günümüz okurları ve araştırmacılarıyla buluşacak.
Aratos Felsefe Dergisi Yayın Yönetmeni Uğur Pişmanlık, filozof Aratos’un Tarsus’un felsefe kenti olması açısından önemli bir değer olduğunu ifade ederek, “Aratos’un ‘Gök Olayları’ kitabının çevirisi tamamlandığında Türkiye’deki basım ve yayımını Arkeoloji ve Sanat Yayınları’nın yapması şeklinde planladık.
Tarsuslu filozof Aratos’un kitabının Türkçe olarak yayınlanmasını sağlayarak bir kültür hizmeti yapmış olacağız. Kaynaklara göre Aratos, Atina’da Stoacı filozof Zenon’dan felsefe okudu. Makedonya hükümdarı Antigonas Gonatas’ın ve Suriye kralı Antiokhos Soter’in yanında da bulunmuştur. MÖ 315’te yeniden Makedonya’ya dönen Aratos, Pella kentinde hayata gözlerini yummuştur. Aratos’un mezarı, Makedonya’nın (Yunanistan) Pella kentindedir. Şairin ilk iki yapıtı olan uzun destanlar günümüze ulaşmamıştır. Buna karşılık, Kral Antigonos’un isteği üzerine kaleme aldığı Phaenomena (Gök Olayları) adlı öğretici uzun şiiri eksiksiz olarak elde bulunmaktadır. Aratos, bu yapıtını, stoa felsefesinin ilkelerini göz önünde tutarak yazmıştır. Elimizdeki bilgilere göre bu yapıtı, çeşitli dillere çevrilmiş ve uzun süre etkisini yitirmemiştir.
Büyük olasılıkla Rönesans döneminde Yunancadan İngilizceye ve Almancaya çevirisi yapılan bu kitabın Türkçesi en kısa zamanda yayınlanacaktır” diye konuştu.
2022’nin “Aratos Yılı” olması için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuru yapan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da “Tarsuslu filozof Aratos’un “Gök Olayları” adlı eserinin dilimize çevrilerek yayımlanması bu tarihi kişiliğe ve onun felsefesine sahip çıkmak bizim için çok anlamlıdır. Aratos’un kitabının çevirisinin yapılması ve yayımlanması konusundaki çabayı destekliyoruz” dedi.
Geçtiğimiz aylara Tarsus’ta bir lise inşaatının temelinde başka tarihi eserlerle birlikte filozof Aratos’un da heykeli bulunmuştu.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar