ARATOS FELSEFE DERGİSİNİN 99. SAYISI YAYINLANDI


Aratos Felsefe dergisinin Yayın Yönetmeni gazeteci-yazar Uğur Pişmanlık, derginin 99. sayısında, “İnsanlık sınıf
mücadelesi açısından da yeni bir döneme giriyor” başlıklı sunu yazısı kaleme aldı.
Pişmanlık şunları söylüyor, “Çıkış nedeni ne olursa olsun bu yılın ilk aylarından itibaren tüm dünya bir virüs salgını ile yüz yüze geldi. Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid 19 Corana virüs salgınına dair komplo teorileri de üretildi. Bunların gerçek olup olmadığını biraz da zaman belirleyecek. Bunlardan en yaygın olanı “dijital çağa” geçişle ilgili olan söylemdir.
Tarih boyunca toplumlar pek çok kırılma yaşayarak köklü değişimlere tanık oldu. Bunlar içinde en önemlisi sanayi devrimleri olarak da adlandırdığımız Aydınlanma Çağı ve 20. yıldaki gelişmelere atfedilen bilimsel ve teknik devrim çağıdır.
Covid 19 Corana virüs salgınına ile insanlık yeni bir dönemece giriyor. Bu yeni süreç ne kadar “dijital çağ” tanımlamasına uyar bilemiyoruz. Bildiğimiz şudur, dünya kapitalist-emperyalist sistemi tıkanmıştır. Bu sömürü sistemi devam ettiği sürece önümüzdeki yeni dönem ne şekilde adlandırılırsa adlandırılsın dünya emekçi sınıflar ve ezilen halklar için çok şey değişmeyecektir. Açlık yoksulluk, sömürü ve eşitsizlikler devam edecektir. 
Sol sosyalist güçler ve dünya işçi sınıfı hareketleri ve halklar “yeni dönemi”, küreselleşme, globalizm ve Yeni Dünya Düzeni’ni gibi reddedeceklerdir. Komünistlerin manifestosuna göre çağımız kapitalizmden sosyalizme geçiş çağıdır. Bu tanım ve saptama tüm gerçekliğiyle doğruluğunu koruyor.
Dünyanın geleceği ne Yeni Dünya Düzeni ne de dijital çağdadır. Özel mülkiyet ve sömürü ortadan kalkmadan ve eşit bir özgür bir dünya kurulmadan insanlığın kurtuluşundan söz edilemez.
Covid 19 ya da bir başka virüs salgını ya da saldırısı bu kapitalist-emperyalist sistemler var olduğu sürece devam edecek. Bu insanların gündelik yaşam alışkanlıkları ve daha pek çok şey değişecek belki. Ama önemli olan insanlığa dayatılanlara karşı bir duruşu ortaya koyabilmek ve örgütlü mücadelelerle emekten yana onurlu bir dünya yaratabilmektir.
Ülkemiz ve tüm dünya için yeni bir aydınlanma dönemi kaçınılmazdır. İnsanlığın yeni büyük değişimi de bu aydınlanmayla birlikte gelecektir.”

İletişim:  Uğur Pişmanlık-Tel: 0 533 723 47 89
aratosdergisi@gmail.com
ugurpismanlik@gmail.com


Yorum Gönderme

0 Yorumlar